Pn, Wt, Pt 830 - 1700 Śr, Czw 830 - 1600 Sob 800 - 1200 Godziny otwarcia:
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji:

Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://bip.malopolska.pl/gbpwtymbarku

 

Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 626
Tel. 18 33 25 680
e-mail: gbpt@op.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.02.2021

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone w serwisach treści (najczęściej pliki pdf), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań bibliotek.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększania interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 2021-02-23

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Skrzekut, (e-mail: gbpt@op.pl, tel. 18 33 25 680)

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark, adres: 34-650 Tymbark 626.

Do budynku prowadzą dwa wejścia dla użytkowników. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada dźwig osobowy, umożliwiający poruszanie się pomiędzy kondygnacjami. Na parterze i piętrze znajdują się toalety dostosowana dla osób niepełnosprawnych.Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanieprzez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Na terenie biblioteki nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

  1. Świetlica Wiejska w Zamieściu, siedziba Zamieście 70, 34-650 Tymbark

Świetlica ma siedzibę w budynku samorządowym, lokal znajduje się na I piętrze. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Świetlica nie spełnia wymagań jakie nakłada ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w PDF

tel.

(18) 33 25 680

e-mail.

IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ
Izba Pamięci Narodowej
WIRTUALNA WYCIECZKA PO BIBLIOTECE
Wirtualna wycieczka po bibliotece
POLECANE NOWOŚCI
Małgorzata Musierowicz – Wnuczka do orzechów

Małgorzata Musierowicz – Wnuczka do orzechów

Kolejny tom "Jeżycjady" Małgorzaty Musierowicz. Jak zwykle wesoły, liryczny i krzepiący. Tym razem jednak akcja rozgrywa się na wsi, z daleka od zgiełku mieszkania przy Roosevelta 5 w Poznaniu. Wnuczka do orzechów z pewnością ucieszy i nastoletnie, i starsze fanki poznańskiej rod...

Zobacz więcej >>
BIBLIOTEKA w OBIEKTYWIE
Zobacz więcej >>
Copyrights © 2024 Biblioteka Publiczna w Tymbarku